Privacyverklaring

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de leden & vrijwilligers en de zwemvereniging HvMV, we vinden privacy dus ook belangrijk!

HvMV is vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en jouw privacy waarborgen. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Met dit document laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens 

Als je je inschrijft (of laat schrijven) als lid van de zwemvereniging dan vragen we bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden: 

 • Het voeren van de (leden)administratie 
 • Het informeren over activiteiten van de zwemvereniging 
 • Registratie van aanwezigheid en voortgang zwemprestaties 

Persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres + Postcode 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer(s) 

Overige gegevens die wij bewaren: 

 • Behaalde zwemdiploma’s 
 • Datum van behaalde zwemdiploma’s 
 • Status inschrijfgeld betaald 
 • Begindatum wachtlijst 
 • Begindatum aanvang leszwemmen 
 • Begindatum aanvang lesgroep 
 • Indien van toepassing: datum van uitschrijving en datum van gestopt met les 

Het delen van persoonsgegevens met derden 

Elk jaar moeten wij een overzicht van onze leden aan de Gehandicaptensport Nederland geven. Deze gegevens geven wij ivm met de verzekering. De gegevens die wij delen zijn: voor- en achternaam, adres, geboortedatum, postcode, woonplaats. 

Verder wordt uw informatie voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor onze eigen interne ledenadministratie. Wij delen uw gegevens met geen enkele andere instantie. 

Bewaartermijn 

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. De persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

Kennisnemen en verbeteren van je gegevens 

Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd of als je deze wilt wijzigen of verwijderen kun je contact met ons opnemen. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen? 

Heb je vragen over privacy binnen de vereniging of over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar: info@hvmv.nl