QR toegang

Ouders, begeleiders, vrijwilligers die een sporter met een beperking ondersteunen om tot sporten te komen zijn niet CTB plichtig. Ook ouders die meezwemmen zijn niet CTB plichtig. 

Dit betekent voor ons dat iedereen die werkelijk bij de activiteiten in het water betrokken zijn niet CTB plichtig zijn. 

De tribune en restaurant is voor HvMV gesloten, omdat wij enkel de mensen in het gebouw willen hebben die bij de activiteiten in het water betrokken zijn.  

Voor verdere uitleg m.b.t. coronatoegangsbewijs verwijs ik u door naar de noc-nsf site. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de zwemcoördinator of de voorzitter.

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen