Vrijwilligers

Het werk van de HvMV wordt mogelijk gemaakt door zo’n 50 vrijwilligers die zich, zowel in de sport- en spelbegeleiding als in de bestuurstaken, geheel belangeloos en onbezoldigd inzetten voor de gehandicaptensport.

De leiding van de sportactiviteiten wordt zo mogelijk ondergebracht bij bestaande organisaties. Voor het zwemmen is de Reddingsbrigade Heerhugowaard bereid gevonden medewerking te verlenen. Tegenwoordig heeft de stichting ook eigen gediplomeerde instructeurs onder haar vrijwilligers.

Om het werk van de vrijwilligers te ondersteunen organiseert Gehandicaptensport Nederland een aantal cursussen voor (bege)leiders van sportactiviteiten voor gehandicapten.

Sinds het zwemmen in “De Waardergolf” kunnen er meer pupillen worden getraind. Dit brengt mee dat er ook behoefte is aan meer vrijwilligers. Omdat veel jongeren hiertoe niet meer komen, door het hebben van o.m. een zaterdagbaantje, doen wij ook een beroep op (een van) de ouders of verzorgers om een ander kind te begeleiden. Kent u iemand in uw omgeving die zich voor een langere tijd wil inzetten als vrijwilliger? Motiveer hem/haar en neem contact met ons op via Marleen Gelder via: info@hvmv.nl